Moja aktywność poselska i społeczna

Podczas pełnienia obowiązków poselskich udało mi się pomóc w realizacji wielu inwestycji, wydarzeń i przedsięwzięć. Dotyczyły one wielu obszarów życia. Przedstawiam Państwu te najważniejsze, w których miałam swój udział, poczynając od rozmów i spotkań, po szukanie wsparcia finansowego, składanie pism, interpelacji, interwencji i zapytań poselskich, pomoc przy organizacji wydarzeń.

Moje biuro poselskie aktywnie działało, niosąc pomoc tym, którzy tego potrzebują. Do każdej sprawy podchodziliśmy indywidualnie. A oto przykłady naszych działań.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • cyfrowy aparat rentgenowski dla Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • separator komórkowy dla Oddziału Hematologii Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
 • powstanie Zespołu Parlamentarnego ds. trzeciego sygnału
 • wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie
 • pomoc w organizacji szkoleń dla jednostek OSP
 • sprawa certyfikatów CNBOP dla pojazdów pożarniczych
 • wspieranie ratowników medycznych
 • kompleksowa modernizacja wraz z nowoczesnym wyposażeniem w sprzęt informatyczno-łącznościowy i biurowy dla Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo
 • Mobilny Posterunek Wodny Policji
 • nowe radiowozy i wzrost etatów dla toruńskiej Policji
 • utworzenie Komisariatu Policji w Dobrzejewicach
 • działalność w Społecznym Komitecie Ufundowania Sztandaru dla CBŚP
 • tytuł „Przyjaciela CSWOT”
 • starania o budowę Centrum Szkolenia Wojsk Terytorialnych w Toruniu przy ul. Polnej

ROZWÓJ I POMOC SPOŁECZNA

 • wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na modernizację ulicy Łódzkiej w Toruniu
 • pomoc przy powołaniu pierwszej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w woj. kujawsko-pomorskim
 • spotkania z samorządowcami i wsparcie przy tworzeniu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych
 • wsparcie dla obwodnicy w Kowalewie Pomorskim w ramach programu 100 OBWODNIC
 • budowa budynku mieszkalnego w Aleksandrowie Kujawskim
 • patronat i wsparcie dla największej imprezy dronowej w Polsce DroneTech Meeting, której inicjatorem był Ś.P. Paweł Słupski
 • cykl debat eksperckich pod nazwą ,,Porozumienie dla Rynku Pracy”
 • modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 • wsparcie dla procesu inwestycyjnego Space Lab oraz rozpoczęcie współpracy między Fundacją Przedsiębiorczy Toruń a Polską Agencją Kosmiczną
 • budowa Domu Spokojnej Starości w Lipnie
 • zewnętrzna platforma dźwigowa w budynku Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży na potrzeby niepełnosprawnych osób bezdomnych
 • podnośnik platformowy (winda) przy budynku Urzędu Miejskiego Aleksandrów Kujawskiego
 • naprawa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Toruniu
 • program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – Caritas Chełmno
 • wsparcie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w postaci interpelacji poselskich oraz zbiórek słodyczy i potrzebnych artykułów dla dzieci i młodzieży
 • akcje zachęcające do kupowania produktów od polskich przedsiębiorców

EDUKACJA

 • wsparcie przy pozyskaniu środków na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej w Toruniu
 • utworzenie kierunku weterynarii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu
 • budowa budynku Centrum Nauk Technicznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – dotacja celowa w kwocie 15 mln złotych
 • wyposażenie dla kierunku pielęgniarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • starania i inicjowanie powstania Wyższej Szkoły Zawodowej w Grudziądzu
 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie
 •  obrona integralności UMK i Collegium Medicum – zbiórka podpisów oraz zatrzymanie tematu podczas Komisji w Sejmie
 • remont radioteleskopu w Piwnicach k. Torunia
 • reaktywacja audycji Urania – Astronarium
 • Naukobusy odwiedzające szkoły z naszego województwa
 • rozpoczęcie działalności Ponadpodstawowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu
 • remont dwóch internatów przy X LO w Toruniu
 • dotacja w wysokości ponad 680 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska badawczego pn. Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie

SPORT

 • modernizacja Lodowiska Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego
 • budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 14
 • pozyskanie środków finansowych dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Toruniu i Grudziądzu
 • znalezienie sponsora strategicznego i tytularnego dla klubu hokejowego KH Energa Toruń
 • pomoc przy uzyskaniu wsparcia w trakcie trwania pandemii COVID-19 dla klubów sportowych 
 • utworzenie klasy o profilu hokejowym w SMS  w Toruniu
 • pomoc w nawiązaniu współpracy, pozyskiwaniu dotacji miejskich oraz podpisaniu umów o sponsoring tytularny dla tenisistów z Energa Manekin Toruń
 • patronat honorowy i wsparcie organizacji turnieju piłkarskiego dla dzieci Olimpia Cup 2020 w Grudziądzu
 • pomoc przy organizacji corocznych zawodów wioślarskich Run&Row
 • patronat honorowy i wsparcie organizacji turniej piłkarskiego dla dzieci SUMMER PIAST CFM CUP 2022 oraz SPRING CFM CUP 2023
 • wsparcie I Lubickiego Biegu Strażaka
 • pomoc w znalezieniu sponsora dla klubu KS Pomorzanin Toruń
 • tytuł „Mecenasa Toruńskiego Sportu”
 • wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Karate AWAR CUP
 • budowa AQUA Toruń – pomoc przy pozyskiwaniu funduszy
 • pomoc i wsparcie dla organizacji wydarzeń siatkarskich Plaża Gotyku

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

 • coroczne odwiedzanie Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek
 • zaangażowanie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • udział w akcji Szlachetna Paczka
 • wieloletni patronat honorowy i wolontariat podczas akcji Rodacy Bohaterom
 • podjęcie działań mających na celu wsparcie Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu
 • poparcie dla utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Torunia
 • zorganizowanie zbiórki #MagdaWalcz
 • zbiórka nakrętek dla Matildy z Silna
 • wsparcie loterii fantowej zorganizowanej w SP nr 35 w Toruniu
 • utworzenie zbiórki pomocy dla obywateli Ukrainy
 • działania pomocowe dla mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej podczas pandemii
 • patronat i wsparcie akcji w Toruniu dla Fundacji DKMS, której celem było zarejestrowanie jak największej liczby osób, jako potencjalnych dawców szpiku dla chorych na białaczkę
 • kwestowanie na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu podczas 1 listopada w celu renowacji nagrobków
 • wsparcie toruńskiego schroniska