Sejm

 

Pełniąc funkcję Posła na Sejm RP w latach 2015-2023 miałam okazję dbać o bliskie ludziom sprawy. Uważam, że dobry parlamentarzysta musi być aktywny nie tylko podczas głosowań. Moja praca to podjęte interwencje, złożone interpelacje i zapytania poselskie. Dzięki temu mogłam w pełni sprawować swój mandat.

Tematy, na których jako Poseł skupiałam się w sposób szczególny to praca, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. W mojej działalności kierowałam się tym, aby nie były to tylko ogólniki, a konkretne sprawy.

Praca Posła to aktywność bliska ludziom. Dlatego działaliśmy również jako Mobilne Biuro Poselskie. W ramach tego projektu odbywałam spotkania z wyborcami, w tym również z przedsiębiorcami i samorządowcami: burmistrzami, wójtami, starostami i radnymi.

Moja aktywność w liczbach podczas VIII i IX kadencji

1
Liczba głosowań, w których brałam udział
1
Zabranie głosu z mównicy sejmowej
1
Złożone interpelacje i zapytania

By nadal móc działać aktywnie dla mojego regionu i móc robić to skutecznie, w 2023 roku założyłam Fundację, której celem działania będą:

1. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Edukacja młodzieży i dorosłych, w szczególności w temacie samorządności i przedsiębiorczości.
3. Podejmowanie działań pomocowych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Budowanie postaw pro obywatelskich oraz wspieranie społeczności lokalnych.
5. Działania na rzecz współpracy między sektorami: pozarządowymi, samorządowymi i biznesu.
6. Promocja idei wolontariatu.
7. Szerzenie postaw proeuropejskich.
8. Działania na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska.
9. Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz dziedzictwa kulturowego.

Zachęcam do kontaktu i podejmowania wspólnych inicjatyw.