Kilka słów o mnie

Nazywam się Iwona Michałek. Urodziłam się w Szczecinie w 1956 roku. Jestem dumna, że moją drugą „małą Ojczyzną” jest Toruń, z którym jestem związana prywatnie oraz w działalności publicznej. Od wielu lat angażuję się w służbę na rzecz obywateli. Funkcję Posła na Sejm RP pełnię już drugą kadencję. Prywatnie jestem pasjonatką podróży. Na motocyklu zwiedziłam wszystkie kraje Europy.

Wykształcenie

Jestem absolwentką I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu. Ważnym etapem w moim życiu były studia. Ukończyłam biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe z ochrony środowiska, jak i również z zarządzania. Z moją Alma Mater jestem związana do dziś. Zaszczytem było dla mnie otrzymanie podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tytułu honorowego Ambasadora tej uczelni.

Doświadczenie

Mój rozwój zawodowy jest ściśle związany z edukacją. Byłam nauczycielem miejskim, jak i wiejskim. Przez 10 lat byłam zaangażowana w pracę Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, w którym pełniłam funkcję m.in. wizytatora, wicekuratora oraz p.o. kuratora oświaty. Kierowałam również Pracownią Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Szczególnie ważnym dla mnie wyzwaniem było pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia. To tam poznawałam potrzeby osób, dla których tworzymy warunki edukacyjne. Zdobyte wówczas doświadczenie pozwoliło mi zostać edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji.

Działalność poselska i ministerialna

Dzięki zaufaniu wyborców otrzymałam szansę służby publicznej i uczestnictwa w realizacji istotnych, bliskim ludziom spraw. W 2015 roku zostałam wybrana na Posła na Sejm RP VIII kadencji, oddano na mnie wówczas 7485 głosów. W 2019 roku uzyskałam reelekcję, tym razem otrzymując 11 130 głosów.

1 lipca 2019 roku zostałam powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Od 7 stycznia 2020 roku pełniłam funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W październiku 2020 roku przyjęłam nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i funkcję tę pełniłam do sierpnia 2021 roku.

Politycznie jestem związana z partią Porozumienie. Współpracuję ze wspaniałymi ludźmi, którzy chcą pracować dla Polski. Mam przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Koła. 

Prywatnie

Bycie zaangażowanym społecznie jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz pasje, dzięki którym „ładujesz baterię”. Moimi są sport i podróże. Łączę to, będąc aktywną motocyklistką. Na dwóch kołach zwiedziłam już wszystkie kraje Europy, zaś w najdłuższą podróż wybrałam się do Turcji – przejeżdżając 11 tys. kilometrów.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci i babcią czworga wnucząt.