Sejm

 

Pełniąc nieprzerwanie od 2015 roku funkcję Posła na Sejm RP mam okazję dbać o bliskie ludziom sprawy. Uważam, że dobry parlamentarzysta musi być aktywny nie tylko podczas głosowań. Moja praca to podjęte interwencje, złożone interpelacje i zapytania poselskie. Dzięki temu mogę w pełni sprawować swój mandat.

Tematy, na których jako Poseł skupiam się w sposób szczególny to praca, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. W mojej działalności kieruje się tym, aby nie były to tylko ogólniki, a konkretne sprawy.

Praca Posła to aktywność bliska ludziom. Dlatego działamy również jako Mobilne Biuro Poselskie. W ramach tego projektu odbywamy spotkania z wyborcami, w tym również z przedsiębiorcami i samorządowcami: burmistrzami, wójtami, starostami i radnymi.

Przynależność do zespołów parlamentarnych podczas IX kadencji:

 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Hokeja na Lodzie (przewodnicząca)
 • Parlamentarny Zespół ds. Wojsk Obrony Terytorialnej (przewodnicząca)
 • Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły (wiceprzewodnicząca)
 • Parlamentarny Zespół ds. Policji (wiceprzewodnicząca)
 • Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego (wiceprzewodnicząca)
 • Parlamentarny Zespół ds. Przygotowania Reformy Ochotniczych Hufców Pracy
 • Parlamentarny Zespół ds. Straży Miejskich i Gminnych
 • Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
 • Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
 • Parlamentarny Zespół ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550 Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika
 • Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych
 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Obecność w komisjach i podkomisjach:

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna              
 • Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna 
 • Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna

Moja aktywność w liczbach podczas VIII i IX kadencji

1
Liczba głosowań, w których brałam udział
1
Zabranie głosu z mównicy sejmowej
1
Złożone interpelacje i zapytania