Kilka słów o mnie

Nazywam się Iwona Michałek. Urodziłam się w Szczecinie w 1956 roku. Jestem dumna, że moją drugą „małą Ojczyzną” jest Toruń, z którym jestem związana prywatnie oraz w działalności publicznej. Od wielu lat angażuję się w służbę na rzecz obywateli. Przez 2 kadencje pełniłam funkcję Posła na Sejm RP. Byłam również wiceministrem edukacji narodowej, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceministrem rozwoju, pracy i technologii. Zebrane doświadczenie pomaga mi aktywnie działać w przestrzeni publicznej. Prywatnie jestem pasjonatką podróży. Na motocyklu zwiedziłam wszystkie kraje Europy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pełniąc funkcję Posła na Sejm RP w latach 2015-2023 miałam okazję dbać o bliskie ludziom sprawy. Uważam, że dobry parlamentarzysta musi być aktywny nie tylko podczas głosowań. Moja praca to podjęte interwencje, złożone interpelacje i zapytania poselskie. Dzięki temu mogłam w pełni sprawować swój mandat.

Tematy, na których jako Poseł skupiałam się w sposób szczególny to: rynek pracy, edukacja, sport, przedsiębiorcy, samorząd, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. W mojej działalności kieruje się tym, aby nie były to tylko ogólniki, a konkretne sprawy.

Aktywność

Podczas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP uzyskałam wśród mieszkańców mojego regionu miano „skutecznej”. Dbam zarówno o sprawy samorządowców, jak i przedsiębiorców. Wspieram sportowców w poszukiwaniu sponsorów i dofinansowań. Podejmowałam interwencje poselskie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji czy ogólnie rozumianego rozwoju. W swojej pracy nie zapominam o działalności na rzecz rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych czy osób wykluczonych społecznie. Chętnie angażuję się w różnego typu akcje charytatywne i wydarzenia. W 2023 roku założyłam Fundację Iwony Michałek, by nadal móc aktywnie działać dla naszego regionu.